top of page

Een stichting als rechtsvorm, wat zijn de mogelijkheden?

De rechtsvorm stichting wordt gekozen wanneer men een sociaal of ideëel doel wil verwezenlijken. Om dit doel te behalen zijn er over het algemeen finaciele middelen nodig. Het binnen halen van de financiele middelen mag nooit het doel van de stichting zijn. De financiele middelen moeten weer aangewend worden voor het doel, waar de stichting voor is opgericht. Wanneer dat het doel is dan zal er een andere rechtsvorm gekozen moeten worden die geld voor een onderneming zoals een B.V. een V.O.F. of een N.V. Hier gaan we alleen in op de rechtsvorm stichting.

 

Stichting algemeen

 

Een stichting is een rechtsvorm en daardoor ook een eigen rechtspersoonlijkheid. Dat wil zeggen dat de stichting mag handelen als een persoon en ook aansprakelijk gesteld kan worden als een persoon. 

 

Het bestuur van een stichting is in principe niet met hun eigen vermogen aansprakelijk voor de stichting. Tenzij er aangetoont kan worden dat er sprake is van wanbestuur.

 

Voorbeelden van doelen die een stichting kan hebben is:

 

*behoud van de natuur

*hulp aan andere mensen

*hulp aan dierenwelzijn

 

Stichting met onderneming.

 

De stichting als onderneming is een rechtsvorm waarin zo goed als geen beperkingen zijn. Ik noem het in het verhaal telkens stichting met onderneming, maar in principe is het gewoon een stichting, die zijn inkomen haalt uit diensten of producten zoals een ondermeming ook zou doen. i.p.v. (alleen) door donaties. 

 

De bestuurders van een stichting zijn over het algemeen niet in loondienst, maar kunnen wel een vergoeding ontvangen voor hun diensten. Indien de bestuurders in dienst zijn of een vergoeding ontvangen voor hun diensten, dan zijn ze niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

 

Een stichting kan ook een pensioen uitkeren aan de bestuurders. Een stichting kan personeel aannemen.

 

Wat doe je met de winst?

Wanneer je een stichting als onderneming opricht, dan komt er winst binnen gaan we vanuit. Deze winst mag niet tot doel hebben om de bestuurders of oprichters of personen die deel uit maken van de stichting te verrijken, dus moet er een duidelijk doel zijn wat er met de winst moet gebeuren. Dit doel met duidelijk geformuleerd zijn in de statuten.

 

Er is een uitzondering op het uitkeren van personen die deel uit maken van de stichting. Namelijk wanneer de uitkeringen van sociale aard zijn mag het wel. Hiervan blijven de oprichters en bestuurders buitengesloten, daar zij nooit onderdeel kunnen zijn van het sociale doel van de stichting.

De belastingplicht in een stichting met onderneming.
 

Wanneer er een stichting met onderneming wordt gerunt, dan moet er ook belasting betaald worden zoals bij een onderneming. Dit is om te voorkomen dat de stichting wordt gebruikt om de belasting te ontduiken.

 

Een stichting met onderneming betaald vennootschapbelasting en omzetbelasting.

 

Er is geen recht op startersaftrek of een zelfstandigen aftrek, ook wel ondernemersaftrek genoemd. ( in 2015 is  dat (€ 7280,-) Dit is het bedrag wat van de winst afgetrokken mag worden voordat er belasting betaald moet worden over de winst.

 

Er is wel recht op kleinschaligheidsaftrek indien van toepassing.

 

In ieder geval kort gezegd, hoef je geen stichting met onderneming op te richten om belastingvoordeel te krijgen. Wat de belasting betreft is een V.O.F. voordeliger dan een stichting.

Loon en aanmerkelijk belang

 

Wanneer je als bestuurder ook in loondienst bent, dan moet er een aannemelijk loon worden betaald.

 

Dat wil zeggen het loon moet aannemelijk zijn voor de werkzaamheden die worden verricht. Daarbij dus vergelijkbaar met andere functies in het bedrijfsleven.

bottom of page